Czym jest norma WLTP? Jak jest mierzone zużycie energii w elektryku?

Nowa norma badania WLTP ma lepiej oddawać rzeczywiste zużycia paliwa, poprzez zbliżenie warunków pomiarów do rzeczywistej jazdy. Sprawdzamy, co się zmieniło i czy nowe wyniki rzeczywiście lepiej oddają zużycie paliwa przeciętnego kierowcy.

Filip Żyro
Filip Żyro12 mar 2023, 01:37
Test zużycia baterii samochodu elektrycznego

Czym jest norma WLTP?

Norma WLTP (ang. Worldwide Harmonized Light Vehicles Test Procedure) obowiązuje od września 2017 r. dla nowo homologowanych pojazdów, a od 2018 obowiązuje dla wszystkich nowo rejestrowanych aut. Norma została wprowadzona Rozporządzeniem wykonawczym Komisji (UE) 2017/1153 z dnia 2 czerwca 2017 r. Do roku 2019 trwał dwuletni okres przejściowy, w którym wartości określane za pomocą tego badania podawane były równolegle z dotychczasowymi wartościami pomiaru NEDC. Ostatecznie pod koniec 2019 r. WLTP na dobre zastąpiła przestarzałą normę NEDC (New European Driving Cycle), która nie była w stanie oddać rzeczywistego zużycia paliwa i emisji zanieczyszczeń przez pojazdy.

WLTP jest bardziej realistyczna niż NEDC i uwzględnia szerszy zakres warunków drogowych, takich jak różne prędkości, style jazdy i warunki atmosferyczne. Dostarcza również bardziej precyzyjnych danych, ponieważ uwzględnia specyfikę każdego samochodu, łącznie z wyposażeniem montowanym opcjonalnie. Większa masa związana z wyposażeniem dodatkowym, finalnie może mieć znaczący wpływ na zużycie paliwa i emisję CO2.

Jak działa norma WLTP?

Norma WLTP polega na testowaniu emisji zanieczyszczeń i zużycia paliwa w różnych warunkach drogowych, zgodnie z normami określonymi przez Unię Europejską. Testy przeprowadzane są na specjalnej trasie testowej, która uwzględnia różne style jazdy, prędkości i warunki atmosferyczne. Testy są również przeprowadzane na różnych rodzajach paliw, takich jak benzyna, olej napędowy, hybrydy i w samochodach elektrycznych.

Długość nowego testu WLTP trwa 30 minut i została wydłużona o 10 minut, w stosunku do NEDC. Cykl składa się z czterech faz o różnej intensywności jazdy od najniższej do najwyższej, w której samochód jedzie z prędkością 131 km/h. Test odbywa się przy temperaturze 23°C. Samochód ma także obowiązkowy postój przez 13% czasu testu.

Wydłużony został również dystans, jaki przejeżdżają testowane auta. Obecnie wynosi 23,25 kilometra. Poprzedni dystans składał się z dwóch etapów 11 km: 4 km w cyklu miejskim i około 7 km w cyklu pozamiejskim. Oznaczano to, że odległość dla testu zwiększyła się dwukrotnie. 

Wzrosła również średnia prędkość do 46,5 km/h. To więcej o 12,5 km/h w porównaniu z testami NEDC. Prędkość maksymalna, dla której przeprowadzany jest nowy test, wynosi 131 km/h.

Wzięto w końcu pod uwagę wyposażenie dodatkowe, które wpływa na emisję CO2 i spalanie pojazdu. W teście będą brały udział dwie wersje wyposażeniowe auta – najprostsza i najwyższa. W ten sposób elementy, wpływające na aerodynamikę i opory toczenia czy masa pojazdu mogą przyczynić się do większego zapotrzebowania na paliwo. 

Niestety nadal testy zużycia paliwa i energii przeprowadzane są w warunkach laboratoryjnych, a nie w ruchu.

WLTP najważniejsze zmiany:

  • Test WLTP trwa 30 minut o 10 min więcej w stosunku do NEDC

  • Średnia prędkość testu wzrosła do 46,5 km/h

  • Test przeprowadzany jest dla dwóch wersji wyposażenia – najprostszej i najbogatszej

Norma WLTP a zużycie energii samochodu elektrycznego

Norma WLTP wpłynęła korzystnie na oddanie rzeczywistego zużycia paliwa potrzebnego do jazdy samochodem. Niestety warunki laboratoryjne nigdy nie oddadzą w pełni rzeczywistego zużycia paliwa na co dzień.

W przypadku samochodów elektrycznych przede wszystkim należy zwrócić uwagę na idealną temperaturę pomiaru wynoszącą 23°C. Jest to optymalna temperatura dla pracy baterii, dzięki czemu wyniki testów mogą zawyżać rzeczywisty zasięg pojazdu elektrycznego.

Z drugiej strony badanie WLTP uwzględnia ładowanie baterii jako część testu, co oznacza, że zużycie obejmuje straty związane z ładowaniem. Straty energii elektrycznej podczas ładowania wynoszą zazwyczaj od 7 do 12% (więcej w zimnej pogodzie), a w przypadku ładowania ze zwykłego gniazdka mogą sięgać nawet 30%. Po zakończeniu całego testu samochód jest ładowany do pełna i to na podstawie tego ładowania określa się zużycie energii elektrycznej przez samochód.

Zredukować straty podczas ładowania pomaga wallbox.

Jak norma WLTP wpłynęła na branżę motoryzacyjną?

Norma WLTP wpłynęła na branżę motoryzacyjną na kilka sposobów. Z jednej strony, nowe procedury testowania emisji zanieczyszczeń i zużycia paliwa spowodowały, że producenci muszą dostosować swoje pojazdy do bardziej restrykcyjnych wymagań. Z drugiej strony, norma zapewnia bardziej realistyczne wyniki testów, co oznacza, że klienci otrzymują dokładniejsze informacje na temat zużycia paliwa i emisji zanieczyszczeń przez pojazd.

Niestety wprowadzenie normy WLTP spowodowało wzrost kosztów testów dla producentów, co wpłynęło na ceny pojazdów.

Zalety normy WLTP to:

  • Większa dokładność pomiarów emisji zanieczyszczeń i zużycia paliwa

  • Realistyczne wyniki testów

  • Uwzględnienie różnych warunków drogowych

  • Większa przejrzystość przeprowadzanych testów

Wady normy WLTP to:

  • Wyższe koszty testowania dla producentów

  • Potencjalne problemy z dostępnością niektórych modeli pojazdów

  • Wyższe koszty dla konsumentów, wynikające z dopasowania pojazdów do bardziej restrykcyjnych wymagań

Podsumowanie

Norma WLTP to istotna zmiana pomiaru zanieczyszczeń i zużycia energii przez samochody. Norma jest bardziej realistyczna niż przestarzała norma NEDC i zapewnia dokładniejsze pomiary. Wprowadzenie tej normy spowodowało pewne wyzwania i koszty dla producentów i konsumentów, jednocześnie przyczyniła się do poprawy jakości i dokładności informacji o pojazdach.

FAQ

Czy norma WLTP jest obowiązkowa dla wszystkich producentów pojazdów?

Tak, norma WLTP jest obowiązkowa dla wszystkich producentów pojazdów w Europie od 2018 r.

Czy norma WLTP stosowana jest w przypadku pojazdów elektrycznych?

Tak. Auta elektryczne testowane są w ramach procedury testu WLTP.

Czy norma WLTP wpłynęła na ceny pojazdów?

Tak, wprowadzenie normy WLTP spowodowało wzrost kosztów testów dla producentów, co może wpłynąć na ceny pojazdów.

Jakie są główne różnice między normą WLTP a NEDC?

Największą różnicą między normą WLTP a NEDC jest to, że nowa norma jest bardziej realistyczna i uwzględnia szerszy zakres warunków drogowych, takich jak różne prędkości, style jazdy i warunki atmosferyczne, co przekłada się na dane zbliżone do rzeczywistego zużycia paliwa przez przeciętnego kierowcę.

Czy norma WLTP dotyczy tylko samochodów z silnikiem spalinowym?

Nie, norma WLTP dotyczy wszystkich rodzajów pojazdów, w tym hybrydowych i elektrycznych.

Czy norma WLTP ma zastosowanie tylko w Europie?

Nie, norma WLTP jest stosowana na całym świecie. Przykładowo Chiny stosują normę do pomiaru zanieczyszczeń od 2021 r.