Dodatkowy zastrzyk środków w programie "Mój elektryk"

NFOŚiGW zatwierdził wniosek Banku Ochrony Środowiska o przyznanie dodatkowych 150 mln zł na dopłaty do leasingu samochodów elektrycznych. W rezultacie, całkowita kwota dostępna w tzw. ścieżce leasingowej programu wzrosła do 400 mln zł.

Redakcja
Redakcja23 maj 2023, 11:11
Mój elektryk dofinansowanie

Rośnie zainteresowanie programem „Mój elektryk", co tłumaczy zwiększenie puli dopłat. Od początku tego roku wpłynęło 1.130 wniosków o dopłaty na kwotę łączną 36,5 mln zł., a NFOŚiGW przyznał dofinansowanie dla 1.105 wniosków na kwotę niemal 35 mln zł.

W ramach programu „Mój elektryk", dwa rodzaje wsparcia finansowego są oferowane: dofinansowanie zakupu lub leasingu pojazdów zeroemisyjnych. Osoby fizyczne mogą liczyć na dotacje obsługiwane bezpośrednio przez NFOŚiGW, natomiast ścieżkę leasingową prowadzi Bank Ochrony Środowiska od listopada 2021 r.

Na początku BOŚ dysponował 20 mln zł, jednak w marcu 2022 r. NFOŚiGW zdecydował o zwiększeniu tej kwoty do 100 mln zł. W związku z dużym zainteresowaniem środki były dalej zwiększane: do 200 mln zł w sierpniu 2022 r. oraz do 250 mln zł w styczniu bieżącego roku, co poskutkowało łącznym wzroście puli na dopłaty do 400 mln zł.

W sumie, BOŚ otrzymał 7.900 wniosków o dotacje o wartości przekraczającej 262 mln zł. NFOŚiGW zaakceptował dotychczas więcej niż 7,3 tys. wniosków na łączną kwotę ponad 244 mln zł, przy czym ponad 5.500 sztuk (146 mln zł) dotyczyło samochodów osobowych, a ok. 1 700 szt. (98 mln zł) - pojazdów dostawczych.

Zgodnie z danymi z Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców, na koniec kwietnia 2023 roku liczba zarejestrowanych w Polsce elektrycznych (BEV) samochodów osobowych i dostawczych o DMC do 3,5 tony przekracza 40 tysięcy sztuk.