Nie słabnie zainteresowanie programem Mój elektryk

Grupa BOŚ podzieliła się danymi dotyczącymi realizacji programu „Mój elektryk”. Niesłabnące zainteresowanie dopłatami do leasingu pojazdów elektrycznych skłania BOŚ do planowania wniosku o dodatkowe 150 mln zł na dotacje w drugim kwartale tego roku.

Redakcja
Redakcja10 maj 2023, 06:15
Mercedes leasing program mój elektryk

Od czasu wdrożenia ścieżki leasingowej programu pod koniec 2021 roku, do końca I kwartału 2023 roku, BOŚ otrzymał niemal 7 200 wniosków na sumę blisko 229 mln zł. Zarząd NFOŚiGW zatwierdził dopłaty dla prawie 6 500 pojazdów, a łączna wartość zatwierdzonych wniosków przekroczyła 210 mln zł, co stanowi 84% dostępnych funduszy.

Obecnie, w ramach umowy z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, BOŚ, jako jedyny operator ścieżki leasingowej programu, posiada 250 mln zł przeznaczonych na dotacje. Z powodu olbrzymiego zainteresowania, BOŚ planuje zwrócić się do NFOŚiGW o dodatkowe 150 mln zł na dotacje w II kwartale.

Grupa BOŚ ogłosiła również, że w pierwszym kwartale tego roku do programu dołączyło dwóch kolejnych leasingodawców, zwiększając liczbę partnerów do 26.

Grupa BOŚ wykazała 57 mln zł zysku netto w I kwartale 2023 roku, co stanowi niemal 2,5-krotny wzrost w porównaniu do analogicznego okresu w 2022 roku (23,4 mln zł), mimo wysokich kosztów związanych z rezerwami na ryzyko prawne powiązane z kredytami hipotecznymi w CHF. Sprzedaż kredytów proekologicznych stanowiła 50% nowej sprzedaży kredytów, a udział zielonych kredytów w portfelu kredytowym Banku na koniec marca przekroczył 40%.