Rozproszony system produkcji i zarządzania energią – przyszłość energetyki

Czy oprogramowanie może pomóc w rozwiązaniu kryzysu energetycznego? Okazuje się, że tak. Dzięki rozproszonemu systemowi zarządzania energią można połączyć interesy konsumentów i prosumentów, zmniejszyć emisję CO2 i zapotrzebowanie na energię netto.

Filip Żyro
Filip Żyro26 mar 2023, 06:51
Farma paneli fotowoltaicznych

Rozproszony system zarządzania energią (Distributed Energy Solution) to termin obejmujący różnorodne rozwiązania w zakresie wytwarzania, magazynowania, monitorowania i kontroli energii. Technologie DES stanowią zmianę paradygmatu i oferują odbiorcom energii możliwości redukcji kosztów, poprawę niezawodności, oszczędności poprzez wytwarzanie energii na miejscu i dynamiczne zarządzanie obciążeniem sieci.

Aspekt ten nabiera szczególnego znaczenia w dobie skomplikowanej sytuacji energetycznej wywołanej przez agresję Rosji w Ukrainie.

Elastyczna energetyka

Transformacja energetyczna i rosnące wykorzystanie odnawialnych źródeł energii, zmieniają branżę energetyczną ze scentralizowanej na rozproszoną. Zmienny model wytwarzania energii wymaga rozproszonego zarządzania za pomocą inteligentnych systemów informatycznych.

Cały system energetyczny wymaga większej elastyczności – coraz bardziej zależny od pogody i zdecentralizowany system energetyczny musi być zarządzany cyfrowo od produkcji po konsumpcję. Szybka digitalizacja umożliwia zarówno stabilność systemu, jak i nowe usługi połączone.

DES korzysta z elastycznego bilansowania i zarządzania zmianami obciążenia sieci, w sposób inteligentny, zarządzają również energią systemową wytwarzaną w tradycyjnych elektrowniach zasilanych paliwami kopalnymi. Taki system umożliwia najbardziej efektywny sposób dystrybucji energii.

Distributed Energy Solution – korzyści elastycznego systemu

Do największych korzyści zdecentralizowanego systemu zarządzania energią zaliczyć można:

  1. Zwiększone bezpieczeństwo energetyczne: Poprzez lokalne wytwarzanie energii i przechowywanie jej na miejscu, odbiorcy energii (np. osiedla z własnymi elektrowniami wiatrowymi i słonecznymi) mogą zmniejszyć uzależnienie od sieci centralnej. Scentralizowana energetyka podatna jest na zakłócenia spowodowane klęskami żywiołowymi, zmiany pogody czy wydarzenia losowe.

  2. Zwiększona niezależność energetyczna: Rozproszone systemy energii mogą zapewnić niezawodne źródło energii elektrycznej w obszarach, w których sieć jest zawodna lub po prostu jej nie ma.

  3. Zmniejszona emisja gazów cieplarnianych: Wiele rozproszonych systemów energii wykorzystuje odnawialne źródła energii, takie jak energia słoneczna lub wiatrowa. Ma to korzystny wpływ na zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych i złagodzenia skutków zmian klimatycznych.

  4. Oszczędność kosztów: Rozproszone systemy energetyczne mogą być tańsze w eksploatacji w dłuższej perspektywie, ponieważ nie są częścią dużej i kosztownej infrastruktury. Dodatkowo energia wytwarza w trakcie korzystnych warunków atmosferyczny, może być magazynowana w akumulatorach i wykorzystywana później. Pozwala to znacząco obniżyć koszty energii.

Rozproszone systemy energetyczne oferują szereg korzyści dla społeczności w mniej zurbanizowanych miejscach lub z gorszą infrastrukturą energetyczną. Dodatkową korzyścią może być zwiększone bezpieczeństwo energetyczne i poprawa niezawodności, w miejscach, gdzie często dochodzi do przerw w dostawach energii.

Odbiorcy podłączeni do rozproszonej sieci korzystają z możliwości monitorowania własnego zużycia, sprzedawania nadwyżek energii oraz otrzymywania zwrotu kosztów za udział w tworzeniu wirtualnej elektrowni.