Unia Europejska zdecydowała – szybkie ładowarki co 60 km

Parlament Europejski przyjął zestaw przepisów, które mają poprawić komfort ładowania pojazdów elektrycznych, koncentrując się na łatwiejszych płatnościach, szybkości ładowania i dostępności.

Filip Żyro
Filip Żyro12 lip 2023, 10:31
Sieć tras TEN-T

Parlament UE uchwalił przepisy w ramach dyrektywy Fit for 55, które mają sprawić, że ładowanie pojazdów elektrycznych będzie szybsze i łatwiejsze.

Rozporządzenie wymusza na stacjach ładowania EV oferowanie usług ładowania na równych warunkach we wszystkich krajach UE.

Rosnąca sprzedaż elektryków jest wyzwaniem dla infrastruktury elektrycznej i systemów płatniczych. Mylące systemy płatności, wysoka liczba wadliwych ładowarek i brak szybkiego ładowania na niektórych trasach w państwach UE, są bolączką posiadaczy aut elektrycznych.

Według statystyk, w Europie jest obecnie około 225 tysięcy stacji ładowania dla EV, liczba ta ma wzrosnąć do miliona do 2024 roku. Obecnie tylko 30% z nich jest dostępnych dla wszystkich użytkowników EV bez konieczności korzystania z konkretnego planu lub aplikacji.

Regulacje mają pomóc w zwiększeniu dostępności i łatwości korzystania z usług ładowania EV na terenie całej UE i sprzyjać jednolitemu rozwojowi infrastruktury ładowania EV w Europie. Ujednolicenie usług i sposobów płatności jest kluczowym elementem strategii UE w zakresie elektromobilności.

Ładowarka 400-600 kW co 60 km

Nowe przepisy koncentrują się na rozszerzeniu dostępu do sieci szybkiego ładowania pojazdów elektrycznych poprzez wprowadzenie minimalnych prędkości przesyłu prądu i odległości między poszczególnymi stacjami ładowania.

Przepisy obejmują Transeuropejską sieć transportowa – TEN-T (główna sieci arterii drogowych pokrywające całą Europę).

Mapa TEN-T
Mapa TEN-T

Unia Europejska chce, aby do 2026 r. wzdłuż tras TEN-T ładowarki o mocy co najmniej 400 kW były umieszczane co najmniej co 60 km. W 2028 r. ich minimalna moc wzrośnie do 600 kW.

Istnieją dodatkowe zasady dotyczące ładowania samochodów ciężarowych i autobusów, z punktami ładowania wymaganymi co 120 km przy mocy wyjściowej 1,4-2,8 MW, w zależności od drogi.

Do 2027 r. Europa stworzy publiczną bazę danych tych stacji ładowania, zawierającą informacje o dostępności, czasie oczekiwania i cenach dla różnych stacji, niezależnie od sieci.

Nowe przepisy nakazują również prostsze opłaty za ładowanie. W obecnej chwili niektóre sieci wymagają subskrypcji lub pobrania aplikacji. Zgodnie z tymi zasadami klienci muszą mieć możliwość płacenia kartami lub urządzeniami zbliżeniowymi, a ceny muszą być wyświetlane w widoczny sposób.

Obowiązkowe ładowarki w każdym budynku użyteczności publicznej

Wedle nowych przepisów zaimplementowanych w Ustawie o elektromobilności od 1 stycznia 2025 r. przy budynkach o charakterze niemieszkalnym z ponad 20 miejscami parkingowymi, konieczne będzie umieszczenie ładowarki do samochodów elektrycznych.

To z powodu tych przepisów Biedronka ogłosiła, że wspólnie z operatorem stacji ładowania PowerDot, do końca przyszłego roku zamierza uruchomić przy swoich sklepach 600 stacji ładowania aut elektrycznych o mocy 131 kW każda.

Podsumowanie

Parlament Europejski podejmuje konsekwentne kroki w celu przeciwdziałania problemom związanym z infrastrukturą ładowania EV w Europie. Dzięki nowym ustawom liczba stacji ładowania EV będzie rosła, a usługi ładowania stają się bardziej dostępne i przejrzyste. Do 2028 r. minimalna moc bazowa ładowarek ma wynosić minimum 600 kW.